Общи условия и политика за защита на личните данни

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни уреждат отношенията между дружесвото и всяко лице, което ползва  интернет страницата и/или  заявява услуги, предоставени чрез нея. По смисъла на тези общи условия, интернет страница (сайт) е https://www.misscaprice-bg.com/, регистрирана и поддържана от

                                                          “Евентит“ ООД (Miss Caprice).

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни са публикувани на интернет страницата на дружеството, като същите се считат за приети от лицата, с факта на посещение на сайта.

Запитване и/или заявяването на услуги чрез интернет страницата на дружеството посредством изпращане на запитване и/или съобщения на посочените адреси, страните се съгласвяват с настоящите общи условия и дават съгласие за обработка на предоставените от тях лични данни.

  • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

“Евентит“ ООД защитава Вашите лични данни като прилага подходящи технически и организационни средства,  за да не бъде допуснато неразрешен достъп, неразрешено и/или злонамерено ползване, както и загуба на същите.

Личните данни, които събира и обработва “Евентит“ ООД са във връзка с изпълнение на договорни отношения, при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Всяко електронно съобщение, съдържащо информация като текст, глас, видео, звук или изображение, изпратена от Клиента по електронна съобщителна мрежа, която може да се съхранява, ще бъде изтрита след изрично отправено искане на Клиента.

Предоставените съгласия за съхранение и обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Клиента. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Във всеки един момент, може да бъде поискано изтриване на личните данни, в случай че същите биват обработвани от “Евентит“ ООД без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни са съгласно местното и европейско законодателство, като примерно, но не изчертателно:

-право на информация, като имате право да поискате информация дали и до каква степен обработваме личните данни;

-право на корекция-  имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним вашите лични данни;

-право на изтриване;

-право на ограничаване на обработването и др.

 

Допълнителни въпроси, свързани с настоящите Общи условия и Политики за защита на лични данни, както и във връзка с предоставяните от  “Евентит“ ООД услуги могат да бъдат зададени чрез запитване през създадените формуляри на интернет страницата на дружеството, чрез електронно съобщение и/или на посочения в настоящите условия мобилен номер.

АДРЕС

гр. Варна

ул. Фредерик Шопен 14

КОНТАКТИ

Teл: 0879 601 636

E-mail: misscapricenailsbg@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон-Събота: 9:00ч.- 18:00ч.

Неделя: почивен ден

© 2017 Miss Caprice. Created by PRS